Menu Close

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ BMS

Giải pháp Quản lý tòa nhà BMS được xây dựng trên nền giao thức mở native BACnet, Lonwork & Modbus, bao gồm 03 lớp cấu trúc:

 • Apps, Analytics & Service: Đây là lớp ứng dụng, phân tích dữ liệu đi kèm với các gói dịch vụ, bao gồm cả các ứng dụng trên IOS/Android cho phép giám sát và vận hành hệ thống từ xa qua các thiết bị mobile.
 • Edge Control: Đây là lớp phần mềm bao gồm các thuật toán tối ưu vận hành trong tòa nhà như tối ưu năng lượng tiêu thụ, tương tác tích hợp giữa các hệ CCTV, Access Control, Intrusion, HVAC & Fire Alarm, tối ưu vận hành hệ Chiller, Boiler, AHU, FCU, VAV, CAV, tối ưu các thuật toán điều khiển hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ điện nhẹ ELV
 • Connected Device: Lớp các bộ điều khiển DDC và lớp thiết bị trường. Các thiết bị trường đảm nhận nhiệm vụ thu thập dữ liệu tại hiện trường, chuyển lên cấp bộ điều khiển DDC phân tích, xử lý cũng như tối ưu bằng các thuật toán, trước khi cụ thể hóa bằng các mệnh lệnh cho cơ cấu chấp hành phía hiện trường như van điện, động cơ, rơ le, … Xu hướng công nghệ mới hiện nay đang từng bước đưa trí thông minh xuống tận lớp trường thông qua việc phát triển các smart sensor & actuator. Như vậy các thiết bị trường thông minh cũng có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích, xử lý và đưa ra các thuật toán tối ưu ở mức cơ bản và cũng có khả năng giao tiếp trực tiếp với các lớp trên ngang hàng với DDC

Các tính năng chính của hệ thống BMS:

 • Giám sát và điều khiển hệ thống điều hòa thông gió HVAC
 • Giám sát và điều khiển hệ thống tăng áp cầu thang
 • Giám sát và điều khiển hệ thống điện, chiếu sáng
 • Giám sát và điều khiển hệ cấp thoát nước
 • Tích hợp, giám sát và điều khiển hệ PCCC
 • Tích hợp, giám sát và điều khiển hệ an ninh Access Control, CCTV
 • Tích hợp và giám sát hệ quản trị năng lượng PMS, đồng hồ điện PM
 • Tích hợp & giám sát hệ điện nhẹ ELV

Một số giao diện đồ họa điển hình: